พาชม อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แหล่งท่องเทียว อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2558

จุดเด่นของสวนคือแถวของรูปปั้นขนาดมหึมาของกษัตริย์ไทยในอดีต 7 องค์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงราชวงศ์พระรามในปัจจุบัน รูปปั้นเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและแสดงถึงเกียรติและความเคารพที่คนไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวสวนสาธารณะตั้งอยู่ริมทะเลและครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่งดงามและบริเวณที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี รูปปั้นเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของสาขาต่างๆ ของกองทัพไทย และรูปปั้นของกษัตริย์แต่ละองค์ได้รับการสนับสนุนจากสาขาต่างๆ

อุทยานราชภักดิ์ตกเป็นประเด็นทั้งชื่นชมและถกเถียง หลายคนไปเยี่ยมชมอุทยานเพื่อเคารพและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ในขณะที่บางคนตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสของเงินทุนที่ใช้ในการสร้างอุทยาน

ผู้มาเยือนหัวหินมักจะพบว่าอุทยานราชภักดิ์เป็นจุดแวะพักที่น่าสนใจในการเดินทางของพวกเขา ชื่นชมทั้งความเชี่ยวชาญทางศิลปะในประติมากรรมและความสำคัญทางวัฒนธรรมที่พวกเขามี สถานที่ตั้งของสวนสาธารณะใกล้กับชายหาดยังทำให้เป็นสถานที่ที่ดีในการเพลิดเพลินไปกับความงามตามธรรมชาติของบริเวณนี้

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน 7 พระองค์ มีใครบ้าง

1.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

2.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

4.สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

5.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

6.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

7.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน ซึ่งทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ

พื้นที่และกรอบแนวคิดในการสร้างกองทัพบกจะดำเนินการก่อสร้าง อุทยานราชภักดิ์ ภายในพื้นที่ กองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างทั้งสิ้น 222 ไร่ ซึ่งองค์ประกอบโดยรวมของอุทยานราชภักดิ์ มีโครงสร้างหลัก 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1

พระบรมราชานุสาวรีย์ 7 กษัตริย์สยาม โดยพิจารณาจากกษัตริย์แต่ละยุคตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ พระนามแต่ละพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้ง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ในรูปแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ จะสร้างเป็นแบบยืน ความสูงโดยเฉลี่ยไม่เกิน 13.9 เมตร ทำด้วยโลหะสำริดด้านนอก

ส่วนที่ 2

ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 91 ไร่ ใช้ประกอบพิธีสำคัญของกองทัพบก และการรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

ส่วนที่ 3

อาคารพิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ โดยค้นคว้า รวบรวม และจัดทำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์โดยจะสร้างไว้ที่ฐานด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

ส่วนที่เหลืออีก 126 ไร่ จะเป็นภูมิทัศน์โดยรอบ และการจัดระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวก

ต้องบอกว่าของจริงยิ่งใหญ่มาก แต่ละคนได้รับการสร้างขึ้นด้วยความเอาใจใส่สูงสุด นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งในหัวหิน