Day: August 1, 2023

แหล่งท่องเทียว อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

แหล่งท่องเทียว อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2558 จุดเด่นของสวนคือแถวของรูปปั้นขนาดมหึมาของกษัตริย์ไทยในอดีต 7…